A12-The12 (2008.06.05-2008.06.20.)


A12 / The 12

Ők 12-en, a világ különböző pontjairól érkezett művészek. Mint valami különleges új telepesek fedezik fel élhetetlennek hitt városunkat, vele történelmünket és önmagunkat sajátos nézőpontjukból, okos távolságtartással, mégsem hűvös kívülállással.

The 12 of them are artists who came from different spots around the world. Like a special breed of colonists they are discovering our helpless city, and together with it its history and themselves from a particular perspective, with clever aloofness, although not with some cold detachment.

A katalógus megtekintéséhez használja a lapok alján található << , >> jeleket!
To view the catalogue, please use the the << , >> signs at the bottom of the pages!