Bullet Shih: Tuplets (2016.05.12.-2016.05.26.)


Képernyőfotó 2016-05-03 - 21.56.11

Magyar

Tuplets

Bullet Shih aktív kiállításszervező is: empatikusan szervezi homogén közösséggé az igen különböző művészeti hangokat képviselő alkotókat. Teret enged a kortárs művészet aktuális rezgéseinek, élesebb hangjainak is. Ez a szervezőerő és lüktetés jellemzi saját alkotásait is. Mindennapi benyomásait szimbólumokká emeli, azok mibenlétét – belső elemeiket, pedig expresszív gesztusokkal tölti meg. Szerencsére nem gépies alkotó, nem pixelek szétrobbantásáról van szó, hanem a színek, felületek energikus szét- és összerezgetéséről. A hétköznapi jelenségek, tárgyak, feliratok így válnak képein élő ikonokká.


Bullet Shih (1969 New York)

Budapesten él és dolgozik

Válogatás egyéni kiállításokból:

2016                Tuplets, Műveleti Terület, Budapest, Hungary

Tanim Bala (Planted Bullet), Gallery by the Garden, Manila Philippines

2015                Because this is where all the cool kids hang out, Pizzica, Budapest, Hungary

2013                Idegen Tollokkal Ékeskedő (with Nannette Vinson), MÜSZI, Budapest, Hungary

2010                Hydro-Illogic Cycle, Fogas Ház, Budapest, Hungary

2009                Essential Beige, Esplanaden 3, Copenhagen, Denmark

2008                Life on the Meniscus, Chinese Characters CAS, Budapest, Hungary

Budapest 2000-2008, L’Artquarium, Geneva, Switzerland

2006                Hommage á Kathleen Chang(e), Chinese Characters Contemporary Art

Space, Budapest, Hungary

2005                Vajas Képek, Galamb Galéria, Budapest, Hungary

Wiclo Presents, 31 Podmaniczky, Budapest, Hungary

2004                Party of Note (with Iván Fischer and the BFO Piano Trio), Uhu Villa, Budapest, Hungary

2003                Cók-Mók, Galamb Galéria, Budapest, Hungary

2002                A Cigány útra (Down the Gypsy path), Magyarországi Roma Parlament Társalgó Galériája,                               Budapest, Hungary

2001                Metamorfoza Chipului, Galeria Club Hanul cu Tei, Bucharest, Romania

Képmutató (Picture Show), Puskin Mozi Galériája, Budapest, Hungary

Cirko Gejzir Galériája, Budapest, Hungary

Bibliográfia:

2013                FACIES, Galéria Limes, 2013

2009                Politiken, June 15, 2009

Bruun, Marie Louise Wedell, Danish Elle Online, Cool Kunstudstiling I Juni, 4 June, 2009

2008                Anca, Andreea, Multicultural Budapest, Budapest Sun, April 10-16, 2008

2006                Healy, Sue, Expats work to please local palettes, Business Hungary, September 2006                                       (Budapest)

2003                Čamber, Szylvia, U potrazi za zaboravlenim dimenz ijama ljud skosti,

Građanski List, 22 avgusta 2003 (Novi Sad)

2001                Catalogue, élet kanthaka nélkül (Budapest)

Mureşanu, Tudor, Parerea ta conteaza, FAPTE, 23-29 octomberie (Bucharest)

Jolsvai, András, Asszonyok a Falon, 168 óra, június 28 (Budapest)

Tanulmányok:

2000-2011      S.K. Kerámia Műhely, Active member of ceramics studio working under the tutelage of                                     Ferenczyné Saás Kinga and Rédly Mária.

1987-1991      Georgetown University, Washington, DC

Bachelor of Arts with major in economics and minor in art history

1989-1990      University of Glasgow, Glasgow, Scotland

Studies in Art History


Megnyitó
Szula Zsuzsanna
Bullet Shih: Tuplets
Műveleti Terület Galéria
2016. május 12.

Mi is az igaz kép? Na nem, csak viccelek, nem fogom ilyen messziről kezdeni.

Megjegyzendő azonban, hogy nagy erőssége a kiállításnak szubjektivitása. Agyonesztétizált világunkban önmagában szépet létrehozni már nagyon kevés. A „szép” amúgy sem esztétikai kategória. Mi az, amit egy képzőművész adhat a közönségnek? Talán annak lehetőségét, hogy saját szubjektív valóságát összegezve olyan rendszert alkosson, amiben új, még nem tapasztalt kvalitásokat fedezhetünk mi fel. Mert az egyéni tapasztalás az, ami egyelőre még reprodukálhatatlan. Bullet gyarapítja is rendesen: rendszeresen vesz részt külföldi alkotótelepeken, közreműködik filmes és zenei projektekben, vitathatatlanok művészettörténeti és anyaghasználati kísérletezései. Ezután egy nyugodt, csendes helyen saját hétköznapi élményeit, talált tárgyait redukálja és emeli szimbólumokká, archetípusokká (ZÁRÓJEL: van-e a csirkecombnak archetípusa?) Ezeket a jelképes testeket tölti aztán újra meg „érző” gesztusokkal (és ez itt a legfontosabb), sokszor belső természetük színeinek rezgő szét- és újraszervezésével. Színes zajok ezek, melyek igen különböző zenévé állnak össze: oratóriumok, gépzenék és népdalok. A nagy, üresnek tűnő, sokszor nyomasztó háttér is vibrál a magányos, felidézett alakok körül… ez a kettősség pedig képes mozgásban tartani a képeket. Mert a talált valóságdarabokból nem csak metaforákat gyárt. Saját érzelmi kötődéssel azokat képes szerethető vagy sajnálható Veronikákká /= vero icon/ emelni.

A mostani anyag tehát ezekből a képekből nyújt ízelítőt, de javaslom utánanézni Bullet más munkáinak is: akár a honlapján, vagy személyesen érdeklődve. Biztos vagyok benne, hogy rengeteget tud nekünk mesélni. A kiállítást átadom, szeressék, szeressétek.

 

English

Tuplets

Bullet Shih actively organizes exhibitions, too: with empathy he blends the quite different artistic voices into a homogeneous community. He lets in the recent vibrations and sharper voices, too. This organizing power and throbbing describe his own works of art. He exalts his everyday experiences to symbols, and he fills their inner components with expressive gestures. He is luckily not a mechanical artist, it is not about the explosion of pixels but the energetic vibe of colors and surfaces. Everyday phenomena, objects and signs will thus become living icons in his pictures.


Bullet Shih (1969 New York City)

Lives and works in Budapest

Selected solo exhibition:

2016                Tuplets, Műveleti Terület, Budapest, Hungary

Tanim Bala (Planted Bullet), Gallery by the Garden, Manila Philippines

2015                Because this is where all the cool kids hang out, Pizzica, Budapest, Hungary

2013                Idegen Tollokkal Ékeskedő (with Nannette Vinson), MÜSZI, Budapest, Hungary

2010                Hydro-Illogic Cycle, Fogas Ház, Budapest, Hungary

2009                Essential Beige, Esplanaden 3, Copenhagen, Denmark

2008                Life on the Meniscus, Chinese Characters CAS, Budapest, Hungary

Budapest 2000-2008, L’Artquarium, Geneva, Switzerland

2006                Hommage á Kathleen Chang(e), Chinese Characters Contemporary Art

Space, Budapest, Hungary

2005                Vajas Képek, Galamb Galéria, Budapest, Hungary

Wiclo Presents, 31 Podmaniczky, Budapest, Hungary

2004                Party of Note (with Iván Fischer and the BFO Piano Trio), Uhu Villa, Budapest, Hungary

2003                Cók-Mók, Galamb Galéria, Budapest, Hungary

2002                A Cigány útra (Down the Gypsy path), Magyarországi Roma Parlament Társalgó Galériája,                               Budapest, Hungary

2001                Metamorfoza Chipului, Galeria Club Hanul cu Tei, Bucharest, Romania

Képmutató (Picture Show), Puskin Mozi Galériája, Budapest, Hungary

Cirko Gejzir Galériája, Budapest, Hungary

Bibliography:

2013                FACIES, Galéria Limes, 2013

2009                Politiken, June 15, 2009

Bruun, Marie Louise Wedell, Danish Elle Online, Cool Kunstudstiling I Juni, 4 June, 2009

2008                Anca, Andreea, Multicultural Budapest, Budapest Sun, April 10-16, 2008

2006                Healy, Sue, Expats work to please local palettes, Business Hungary, September 2006                                       (Budapest)

2003                Čamber, Szylvia, U potrazi za zaboravlenim dimenz ijama ljud skosti,

Građanski List, 22 avgusta 2003 (Novi Sad)

2001                Catalogue, élet kanthaka nélkül (Budapest)

Mureşanu, Tudor, Parerea ta conteaza, FAPTE, 23-29 octomberie (Bucharest)

Jolsvai, András, Asszonyok a Falon, 168 óra, június 28 (Budapest)

Education:

2000-2011      S.K. Kerámia Műhely, Active member of ceramics studio working under the tutelage of                                     Ferenczyné Saás Kinga and Rédly Mária.

1987-1991      Georgetown University, Washington, DC

Bachelor of Arts with major in economics and minor in art history

1989-1990      University of Glasgow, Glasgow, Scotland

Studies in Art History


Opening speech
by Zsuzsanna Szula
Bullet Shih: Tuplets
Műveleti Terület Gallery
May 12, 2016

What is a real picture? Alright, I’m just kidding, I’ll not start from this far.

It should be noticed though, that the great strength of the exhibition is its subjectivity. In our world, where everything is over-aesthetisized, it is not enough to create something that is beautiful on its own. ”Beautiful” is not an aesthetic category anyway. What is it that an artist can give to their audience? Maybe the possibility to create a system by summing up their own subjective reality, in which we can discover new qualities never experienced before. Because it is the individual experience that cannot be re-produced again. And Bullet is not tired to produce them on and on: he frequently participates in workshops abroad, works in movie and music projects, his experiments with materials and art history are undisputed. Then in a still, quiet place he reduces his everyday experiences and found objects and uplift them into symbols and archetypes. (In brackets: is there such a thing as an archetype for a chicken leg?) He then fills up these symbolic bodies with ”feeling” gestures (and this here is the most important), many times by de- and re-organizing the colour of their inner nature in a vibrating manner. These are colourful noises, that become a different type of music: oratorios, mechanical sounds and folk songs. The big, seemingly empty, often depressing background also vibrates around the lonely, envisioned figures… this duality can make the pictures move and keep them moving. Because the pieces of reality he found are not only made into metaphors. His own emotional attachment elevates them into loveable and piteous Veronicas (vero icons).

This exhibition gives us a piece of that, but I suggest that you look up Bullet’s other works: on his webpage or personally asking him. I’m sure he can tell us a lot. Hereby I’m giving the exhibition over to you, please love it.