drgyöngy – Táguló küzdőtér (2008.03.07-2008.03.28.)


A kétféle látással áldott-vert emberfaj vaksin és értetlenül botorkálva keres, kutat, sorozatosan beleakad a csapdákba, Münchausent utánozza, de nem tanul belőle, újra ugrik, vagy csak véletlenül belesétál, feladja vagy az örök újrakezdők táborát erősíti. Nem logikus, hogy a mindkét eszközzel ”megkínált” alany gyakran rosszabb eredményt produkál, mint azon embertársunk, akinek csak az egyik adatott. A kettő több, mint egy. És pont. Persze ez így túl egyszerű, na de ha már a matematikának sem lehet hinni! (Ráadásul nem tudunk elszámolni az élet igazságtalanságának problematikájával sem, nevezetesen, miért pont én?)

Higgyen az ember a saját ”szemeinek”, mondtam magamnak egy téli reggelen. Egye fene, vegyük el, -mint utóbb kiderült két napra- alig-alig látó szemeim világát. A dokinak rutin, a kockázat nem több, mint részt venni egy, a látóknak kiokoskodott ”szemfényvesztő” kiállításon. Bár ott az éjfekete démon egy lépéssel legyőzhető, mégis hagyom magam megvezetni, gyávaságból. Legyen ez kísérlet, játék, azt meg igaziból kell csinálni, s ha jól figyelek, akár a titok közelébe is juthatok.

Nem sokat derítettem ki, pedig hát isten látja lelkemet, igyekeztem.
Annyit mondhatok, a szívnek ehhez semmi köze!
Egy végtelenített szalag monoton sercegése , kusza, és értelmetlen, toluló összevisszaság, vagy botcsinálta tudományos elméletek millió csírája, zene, tapintás, jég és ”izzó kikericskoszorú”, ez az, ami látható legbelül. Meg az õrjítõ hiány! Mit kezdjek mindezzel? Eleve reménytelen? Talán mégis létrehozható egy belső rend, aminek talaján átfésülhetők, megtisztíthatók, megérthetők a kaotikus elemek, s az a néhány használható gondolat, ami nem lökődik ki, majd utat nyit a szívnek, ami nélkül meg értelmét veszti ez az egész nyüzsgés. A szív nem a start, hanem a cél.
Ha úgy akarom, a kísérlet sikerült.
De a java még hátravan, gyanítom mindannyiunknak és nem ártana egy-egy mankó, rátámaszkodva időnként megpihenhetnénk. Ha elszórt néhányat a teremtő, az elcsendesedő lélek tiszta gondolatfüzérei segíthetnek megtalálni egy foltban, egy színben, egy formaélményben, egy megdermedt mozdulatban. Van, hogy úgy érzem, találtam valamit, néha előre látom, hogy délibáb, mégis lehajolok érte, mégse bánom. Így közlekedek látszólag akadálymentesen körútjaimon.

The human race blessed/punished with two kinds of sight searches forever, stumbling blindly into boobytraps, copying Munchausen, but not learning from him, jumping again or just walking into it by mistake, finally giving up or settling in the camp of constant restarters. It`s not logical that the subject blessed with both tools produces results that are worse then those of a fellow who was given only one. Two is more then one. Period. Of course this is too simple, butoh well, one can`t believe in math anymore? (Besides, we cannot account for life1s general unfairness, and, why me, anyway?)

One should believe its own “eyes” – I was telling myself on winter morning. Heck-, let`s take them away- as it turned out, for two days- the sight of my hardly seeing eyes. For the doc it`s routine, it carries no more risk than taking part in a magic show thrown together for a seeing audience. Although in that case the daemon of the dark night can be defeated with a single strike, I still allow myself to be deceived, just by shear cowardness. Let this be an experiment, a game — that`s never to be taken lightly– and I could even get close to the source of the mystery if I pay good attention.

I haven`t found out much, even though I tried hard, God is my witness.
All I can say is that heart has nothing to do with it.
The monotone crackle of an endless tape, the entangled and senseless, pushy disorder or millions of germs of scientific theories, the music, the touch, ice and “sizzling crocus-wreath” that`s all you can “see” inside. And the maddening absence! What should I do with all of this? Was it hopeless to start with? Perhaps you can find an inner order, based on which you can comb, clean and understand the chaotic elements and those few usable thoughts that weren`t cast away, that may open the way for the heart later, without which all this bustle makes no sense. The heart is not the beginning, but the goal.
If I wish so, the experiment was successful.
But the best is yet to come -for all of us, I suspect- and a pair of crutches would do no harm, we could sometimes rest leaning on them. If the Creator spread a few of them, the stream of clear thoughts of the easing soul could help find them inside a spot, a color, a form-experiment, a frozen motion. Sometimes I feel like I found something, sometimes I foresee that this is a mirage, I still bend down for it, I don’t mind. This is the way I walk seamingly obstacle-free my boulevards.

drgyöngy

KÉpek

Életrajz

drgyöngy

Biography
I was born in Balatonboglár, I live in Budapest.

Studies:
1971-1975 Fonyód College
1976-1981 University of Pécs

Exhibitions

Central European University 1995 Budapest
Újpest Gallery (group) 1996 Budapest
Garrison Club Veszprém 1999 (group) Vaszprém
Stefánia Gallery 2000 Budapest
Library and Gallery 2002 Stockholm
Hungarian House 2002 Stockholm
Hungarian House 2002 Södertälje
Stefánia Gallery 2003 (group) Budapest
Bishop`s Palace 2003 Sümeg
Telefonplans 2005 Stockholm
Library and Gallery 2005 Stockholm

Életrajz
Születtem Balatonbogláron, élek Budapesten.

Iskolák:
1971-1975 Fonyódi Gimnázium
1976-1981 Pécsi Tudományegyetem

Kiállítások

Középeurópai Egyetem 1995 Budapest
Újpest Galéria 1996 (csoportos) Budapest
Veszprémi Helyõrségi Klub 1999 (csoportos) Veszprém
Stefánia Galéria 2000 Budapest
Könyvtár és Galéria 2002 Stockholm
Magyarok Háza 2002 Stockholm
Magyarok Háza 2002 Södertälje
Stefánia Galéria (csoportos) 2003 Budapest
Püspöki Palota 2003 Sümeg
Telefonplans 2005 Stockholm
Könyvtár és Galéria 2005 Stockholm

Megnyitó

http://www.muveletiterulet.hu/images/drgyongy.wmv
Sajtó

A kiállításhoz készült

katalógus

a helyszínen kapható

 

Bevezető

Írta: Sneé Péter
 

A mélyről való sejtelme aligha oktalan, kedves Gyöngy. Hogyan is öltöztethetném szóba a pőre érzést, ha még képeiden is – kitárulkozóban és folyton-folyvást menekülőben, egyszer hivalkodón világos színekbe bújva, másszor az antracit riadt sötétjével burkolódzva – a kifejtődés alkalmát keresi? Körvonalazzam, vagy legalább a helyét és irányát jelöljem, hogy érthetőbbé váljon, magam pedig a zseniális ráismerő szerepében tetszelegjek? Hiába töröm fejem, a leírás, melyet adhatnék, semmitmondóan üres, és attól tartok, hogy egy, a rendszerré fejlesztett nagy művészetelméletekből gyártott puskával sem találnék célba. Maradna a bonmot, meg az ilyenkor használatos sok jópofaság és önmutogatás: ”nekem mindenről eszembe jut valami”. Ha sikerülne olyan látszatot kelteni, mintha én már ismerném titkodat, bízvást a közönségre hagyhatnám, tegyen a képekkel, vagy akár e sorokkal, mi jólesik!

E léhasághoz nincsen kedvem. Szégyenszemre csak mutogatnék az erőszakos szimmetriára, a minduntalan érvényesülő centralizáló hajlandóságra, és dadognék valamit a kettős névválasztásból kitetsző érzékenységről. Korántsem véletlen a veríték drága csöppjeit kiizzadó, esendő test kemény szelencéje, formálódó értéket ugyan mi dajkálhatna? És vajon melyik volt előbb, a széthullás félelme vagy a komponálás görcse? Suttogva kérdezném, érdemes-e a káoszt bodorítani, vagy az erőfeszítés célja mindössze egy mesterséges rend létre idézése szabadságunk – maholnap egyetlen – bizonyságaként a bennünket alkotó és fogva tartó törvényekkel szemben? Utalnék a talán soha nem volt reményre, valamint a kétségre, ami vele együtt szökken szárba: szükségképpen és mindig kifelé fordul-e a művészet, vagy beéri az öngyógyítás kísérletével is?

A forró mélyben egymásba olvadtan kavarognak a dolgok, és ha futja a merszünkből egy pillantásra, mintha ismerős formák bontakoznának ki előttünk. Némelyik talán egy vigasztaló motívumra emlékeztet, bár az is lehet, hogy sajgó szemünk csupán szikralátásának képeivel bolondít, és az elviselhetetlen, bántóan szúrós fényen kívül valójában nincs ott semmi. Misztikus sejtelemről ugyan kinek, minek és főként hogyan értekeznék ilyen szótlan nyomorultul, ostobán? Beszéljenek a festmények, a felsült okoskodó pedig hallgasson.

Your idea about profound is not without reason, dear Gyöngy. How could I dress up in words the naked feeling, if even on your pictures – opened out and in a constant escape, once in conceited colors, once hidden in the scared darkness of anthracite – it searches the occasion to display? Should I outline or at least give the place and direction to make it more understandable and put myself in the role of the genious recognizer? Although I try hard, the description I could give is meaninglessly empty and I fear I couldn`t hit the target even with a gun made out of the system that evolved from art-theories. I could use the bon-mot or the funniness and self-exhibitionism to be used in such cases: ”everything reminds me of something”. If I could appear as if I already knew your secret, I could leave it to the public to do as they wish with your pictures or even with these lines.

I`m not in the mood of this frivolity. To my shame I would keep showing at the forced symmetry, the always getting on willingness to centralize, and stammer something about the sensitivity manifesting in the double choice of the name. The hard casket sweating out the expensive drops of perspiration is not accidental at all, what else could nurse the forming value? And which existed sooner, the fear of falling apart or the cramp of composing? I would ask in whisper, is it worth to curl chaos or is the meaning of the effort only to give birth to an artificial system as the sooner or later only proof of our liberty against the laws creating us and keeping us in prison? I would refer to the probably never existed hope and the doubt rising along with it: is art necessarily and always turning outwards or is it contented by the experiment of self-curing?

Things are whirling in fusion in the hot depth and if we dare to take a glimpse it seems as though familiar forms were evolving. Some reminds of a pattern of consolation, although it could happen that our aching eyes are only fooling us with pictures of sparks, and there is nothing there behind the annoyingly stinging lights. To whom, why and mainly how could I confer about mystical suspicion so miserably speechless and foolish? Let the paintings speak and the failed arguer be quiet.