Gyapjas Anikó: Találkozások (2017.03.11.-2017.03.24.)


Gyapjas_Aniko_Talalkozasok_meghivo

Magyar

“Egy ól ajtajával kezdődött. A hét kivágott, roncsolt, ablaknak tűnő kis lyukkal és a tetején szétmállott csúcsos deszkával maga a Kékszakállú herceg vára állt előttem. Később a Duna parton már keresve találtam rá a különböző létformákra. Uszadékfákból, téglákból, kövekből és rozsdás fémekből kezdtem el szobrokat építeni.
Fa, kő, fém a víz elemmel találkozva. Hordalékanyagok vagy sodralékok. Ezek a tárgyak részben egy időben ugyanabban a térben vannak. Az idő megjelenik a szobrok minden egyes részében különböző életük folyamán, de nem tudni mennyi idősek, mikor kerültek éppen oda, mi történt velük. Kiemelem ezeket a tárgyakat a környezetükből és új megnyilvánulást hozok létre. Így születnek a különböző elemekből az összetett formák.
Nem használok semmilyen ragasztóanyagot. Egyensúlyi állapotra törekszem.
A tárgyak egymás súlyvonalán haladnak át, tartják meg önmagukat és egymást.
Ez az állapot kibillenthető, mozdítható. Nincs állandóság. Nincs tartósság, tartósítás.
Természetes létállapot.
Párhuzamos életek, ahogy megtörnek a térben a szálak, majd összefutnak. Nem tudni mikor, pontosan mikor történik ez meg és mi által, mi az az erő ami generálja mindezt.

Az idő minőséggel rendelkezik, vagyis egy bizonyos időben csak olyan események valósulhatnak meg, melyek tartalma megfelel a mindenkori kvalitásnak. Ennek alárendelve indulok el és találom meg az elemeket.

Ez egy rituálé.”

 

Életrajz

Cegléden születtem, Budapesten élek

Tanulmányok
1999–2002 Théba Művészeti Szakközépiskola-képgrafikus
2001–2002 Pannónia Filmstúdió-animációs film rajzoló
2005–2009 Kaposvári Egyetem Művészeti Kar-vizuális kommunikáció-rajz tanár

Csoportos kiállítás
2007 Boulevard és Brezsnyev galéria: rend-kívüli c. KEMFK hallgatóinak kiállítása

 

English

“It has started with the door of a hutch. Its seven little hole seemed to be punched-out, destructed windows and on the top of the structure there was a peaked board. It was the Bluebeard’s castle to me. Later I was looking for directly the different livings on the riverside of the Danube. I started to create my statues from the wash, stones and rusty metals I had found on the shore.

Wood, stone, metal meet the element of water. Washed up material. These things are in the same space and partly in the same time. Time emerges in each part of the sculptures through their different lives. We don’t know how old they are, when they winded up right there, what happened to them. I pick up these objects from their original surroundings and create a new manifestation. In their parallel lives an intersection evolves, by which a new space come into existence.  Beyond that these objects have plus meaning, the complex shapes are born from different elements.

I don’t use any bonding/binder. I try for equilibration.

The objects cross the other’s medians, they hold themselves together.

One can throw their status off balance, they are moveable. There is no constancy. There is no permanency and conservation.

It is natural existence.

Paralell lives as the piles bruise in the space and then run into one again. Nobody knows when exactly this happen and by what, what is that srength which generate this?

Time has quality, so in a certain time only those happenings could come true of whose substance correspond with the all-time quality.

I subordinate myself to this and find the elements.

This is a ritual.”

 

Biography

I was born in Cegléd, I live in Budapest

Studies
1999-2002 Théba Trade School of Art – graphic artist
2001-2002 Pannonia Film Studio – Animation film drawer
2005-2009 University of Kaposvár, Art department – Art teacher

Recent Group Shows
2007 ‘Boulevard and Brezsnyev’ Gallery: Out of the Ordinary – exhibition of KEMFK’s students