Kovács Dávid, Pap Ramóna, Trellay Lóránt – Hajnal/Dawn (2009.10.02-2009.10.16.)


A hajnalt mi az első közös kiállításunk jelzőjeként használjuk. Természetesen mint jelző olyan értelemben szerepel munkáinkban, mint az etnikai hovatartozás nélküli barátság vagy hogy egy átlagember mindennapjaihoz hozzátartozó, legelső magával való szembesülés milyen formában jelenhet meg a művészetben. Szeretnénk ha a befogadó a mindenkori és minden értelemben vett hajnali szemével tekintene ezekre a munkákra, és mint egy műalkotássá próbálná átformálni azt.

Az alkotók

We use the word dawn as an attribute of our first common exhibition. Of course it appears in a meaning like friendship without ethnical affiliation or how a common man’s first facing him- or herself could appear in art. We would like that the attendors could look with the prevailing eye of the dawn at our works trying to transform it into a work of art.

The makers

 

Képek

Kovács Dávid

 

Pap Ramóna
Ez egy hajnali dokumentáció. Kiváncsi voltam az emberek hajnali reakcióira. Sokszor felkeltem hajnalban és jártam Budapest utcáit. Megkértem számomra különböző embereket, hogy dokumentálják azt, ami van, a hajnalt. Én feljegyeztem az időpontot és a helyszínt., majd rövid rajzot készítettem abból, ami megfogott bennük.
Trellay Lóránt

Megnyitó

Hajnal